Akty prawne, orzecznictwo i formularze


eur-lex.europa.eu - Prawo Unii Europejskiej
www.sn.pl/orzecznictwo/index.html - Orzecznictwo Sądu Najwyższego
www.ms.gov.pl - Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl/formularze/formularze.php - Formularze pism procesowych i KRS


Sądy


www.sn.pl - Sąd Najwyższy
www.trybunal.gov.pl - Trybunał Konstytucyjny
www.krs.pl - Krajowa Rada Sądownictwa
www.ms.gov.pl/organizacja/sady.php - Sądy Powszechne


Samorządy zawodów prawniczych


oirpwarszawa.pl - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
www.radca.prawny.lex.pl/kirp.xml - Krajowa Izba radców Prawnych
www.nra.pl - Naczelna Rada Adwokacka
www.krn.org.pl - Notariat
www.komornik.pl - Komornicy


Opłaty


www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35 - Aktualne składki ZUS
www.krn.org.pl/?cmd=strony,67 - Taksa notarialna
www.um.warszawa.pl/v_syrenka/ratusz/podatki_oplataskarbowa.php#konta - Numery rachunków do wnoszenia opłat skarbowych od pełnomocnictw składanych w sądach warszawskich
www.is.waw.pl/Index.htm - Izba Skarbowa i Urzędy Skarbowe w Warszawie


Firmy zaprzyjaźnione


www.mediaster.pl - MediaSterKaj sp. z o.o.
www.fundacjapolonia.pl - Fundacja Polonia
www.rakieta.com.pl - Oaza S.A.
www.rakpiersi.edu.pl - Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
www.pracownia.net - Studio graficzne Pracownia Nawias
isc-architekci.pl - Pracownia Architektoniczna ISC Architekci
[C] Atys i Wspólnicy O KANCELARII  ·  ZESPÓŁ  ·  ZAKRES USŁUG  ·  PORADY ON-LINE  ·  KONTAKT  ·  LINKI